Ruch pielgrzymkowy

tablica wjazdowa
Szczególnym przejawem kultu religijnego są pielgrzymki przybywające do sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw. Początki ruchu pątniczego do Ostrowąsa nie zostały udokumentowane. Sądzić należy, że jego rozwój nastąpił po wybudowaniu w 1631 roku kościoła parafialnego. Istotne znaczenie miały otrzymane od Stolicy Apostolskiej w latach 1772 i 1778 przywileje na odpusty odprawiane przy głównym ołtarzu. Odnosiły się do święta Nawiedzenia i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.tablica wyjazdowa
Wiemy, że w XVIII wieku cudowny obraz Matki Bożej przyciągał tłumy pielgrzymów skutecznie wypraszających łaski. Świadectwem tego były wota ofiarowane przez pątników, których modlitwy zostały wysłuchane. Kroniki podają, że już w 1724 i 1766 roku obraz Matki Bożej był otoczony cennymi darami. W 1819 roku część z nich zdeponowanych zostało w Kapitularzu Włocławskim; pozostałe, przechowywane w kościele w Ostrowąsie, zostały zagrabione lub zniszczone w czasie drugiej wojny światowej.

Pątnicy przybywają do Matki Bożej głównie w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września i w niedzielę następującą po tej uroczystości. Każdego jednak tygodnia, zwłaszcza w okresie letnim, przyjeżdżają do sanktuarium pielgrzymki autokarowe oraz pielgrzymi indywidualni, pragnący spotkać się z Maryją i powierzyć Jej opiece i wstawiennictwu.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrowąskiej

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowąsie

Kontakt >

tel. (+48) 054 282 61 24

Parafia Narodzenia NMP
Ostrowąs 80

87-700
Aleksandrów Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie
pow. Aleksandrów Kujawski
gm. Aleksandrów Kujawski

Odwiedziło nas już: 90374 gości.
Webmaster Slaws