menu Home chevron_right

Ostrowąs dziękuje za ks. Jana Matusiaka

15 sierpnia 2010

Dzień 11 lipca 2010 roku pozostanie długo w pamięci mieszkańców Ostrowąsa. Spełniło się pragnienie parafian i społeczności szkolnej. Patronem tutejszej Publicznej Szkoły Podstawowej został Ksiądz Kanonik Jan Matusiak (1937-2006), proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Ostrowąsie w latach 1978-2006.
Ten niezwykle szanowany, wspominany z ogromnym sentymentem i wdzięcznością Kapłan pozostanie nie tylko w pamięci pokolenia, któremu służył. Akt nadania imienia szkole sprawił, że życie i posługa kapłańska księdza Jana wpisane zostały w historię tej części kujawskiej ziemi. Tętniąca życiem, wyróżniająca się wspaniałą atmosferą, bezimienna jednak dotychczas ostrowąska szkoła, zyskała duszę, osobowość i to osobowość wspaniałą.

Uroczystości przewodniczył pasterz diecezji biskup Wiesław Mering. Obecny był także biskup senior Bronisław Dembowski oraz kapłani – przyjaciele księdza Matusiaka, wśród nich wikariusze biskupi: ks. prał. Stanisław Waszczyński oraz ks. prał Wojciech Kochański, a także ks. Antoni Janicki – proboszcz rodzinnej parafii ks. Matusiaka w Tokarach. Spośród duchowieństwa na szczególne wyróżnienie zasługuje obecność siostrzeńca ks. Matusiaka – ks. Łukasza Sztylki, wikariusza Parafii w Piotrkowie Kujawskim. Społeczność szkolną tworzyli uczniowie, nauczyciele, Rada Rodziców oraz liczne grono absolwentów – wychowanków ks. Jana. Obecny był starosta powiatu aleksandrowskiego. Delegacji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przewodził Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy. Przybył przedstawiciel włocławskiej delegatury kuratorium oświaty, parafianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości sympatyzujący z ostrowąskim sanktuarium oraz delegacje parafii, z którymi związany był przed laty ks. Matusiak. Szczególnie licznie reprezentowana była rodzinna parafia ks. Jana w Tokarach. Poczet gości honorowych stanowiło rodzeństwo oraz rodzina księdza Matusiaka. Hołd oddawały również poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych parafii Ostrowąs.

Uroczystość rozpoczęła o godz. 11. Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w Sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw. Homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Kochański. Podzielił się w niej świadectwem osobistych więzi z ks. Matusiakiem. Podkreślił również zobowiązania, jakie wobec społeczności szkolnej wnosi od dziś osoba jej patrona. Podniosłym momentem liturgii było poświęcenie sztandaru szkoły. Centralnym elementem proporca jest popiersie patrona szkoły. Umieszczono na nim również słowa, które ksiądz Matusiak z upodobaniem powtarzał, a które można by określić mottem jego życia: „serc nie zamykajcie, ducha nie gaście”.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była na dziedzińcu szkolnym. Po powitaniu przez panią dyrektor Edytę Zielonka, przedstawiona została historia szkoły. Uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole imienia księdza kan. Jana Matusiaka odczytał jej Przewodniczący Waldemar Bartczak. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Andrzej Olszewski wręczył akt nadania szkole imienia. Głęboką wymową odznaczał się akt przekazania sztandaru przez Przedstawicieli Rady Rodziców społeczności uczniowskiej. Dzieci złożyły ślubowanie, zobowiązując się do troski o godność osobistą oraz kształtowania cech, którymi odznaczał się patron szkoły. Gratulacje z okazji przeżywanej uroczystości złożył starosta aleksandrowski Zbigniew Żbikowski oraz wójt gminy Kawęczyn. W imieniu rodziny ks. Matusiaka słowo podziękowania skierował do zebranych ks. Łukasz Sztylka. Oficjalną część podsumowała refleksja pasterza diecezji Księdza Biskupa Wiesława Meringa, który z uznaniem wyraził się o inicjatywie wyboru patrona szkoły. Wzruszającą chwilą było odsłonięcie pamiątkowej tablicy usytuowanej na frontowej ścianie szkoły. Odsłonięcia dokonała najmłodsza siostra ks. Matusiaka Kazimiera Zdzisława Sztylka. Obok popiersia ks. Jana Matusiaka, znalazła się na niej dedykacja: „W hołdzie wielkiemu człowiekowi, nauczycielowi i naszemu patronowi Księdzu kanonikowi Janowi Matusiakowi – społeczność szkolna”.

W części artystycznej uczniowie i absolwenci szkoły zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną przybliżającą sylwetkę patrona szkoły. Dopełnienie uroczystości stanowiły wpisy gości honorowych do księgi pamiątkowej. Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę poświęconą patronowi szkoły. Całość uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta im. ks. kan. Jana Matusiak, której gra nadała dodatkowego splendoru uroczystości.
Zapraszamy do obejrzenia całej galerii zdjęć tutaj.
KONTAKT

Strona Parafii na Facebook'u


  • cover play_circle_filled

   01. Odnajdę Cię
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   02. Bogaty w każdy cud
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   03. Moje uwielbienie
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   04. Wciąż mnie zadziwiasz
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   05. Mój ląd
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   06. Duchu Święty, Tchnienie Ojca
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   07. Pociągnij mnie za sobą
   Klaudia Sadowska

  • cover play_circle_filled

   08. Anioły są wśród nas
   Klaudia Sadowska

  play_arrow skip_previous skip_next volume_down
  playlist_play